MẠCH NHA VI SINH

  • Mạch Nha Vi Sinh Glucose Syrup

    Mạch Nha Vi Sinh Glucose Syrup ( Maltose) là dung dịch màu trắng có chất kết dính được chiết xuất từ tinh bột khoai mì bằng phương pháp thuỷ ngân ensyme .

    Mạch Nha Vi Sinh Glucose Syrup
    Chi tiết